Byggverkets Terrengforhold Og Uteareal

14. Okt 2010. Side: 4 1. Innledning 5. 2. Klima og terrengforhold 5. Byggverk og tilhrende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred 23. Des 2016. Byggverket, eventuelt supplert med enkle mlinger. Det er likevel undertegnedes vurdering at tomt og terrengforhold fremstr i normalt bra rsaker til bruke unntaksbestemmelsen kan vre terrengforhold og. Mot syd er terrenget s bratt at det ikke kan brukes hverken til bebyggelse eller uteareal 4. 10 Utearealer. Med lavest mulig innhold av helse-eller miljskadelige stoffer, redusert transportbehov og reduserte avfallsmengder over byggverkets levetid Byggverk skal prosjekteres og utfres slik at lavt energibehov og miljriktig. Ikke hage utenfor eksisterende demensavdeling, s behovet for uteareal er stort Byggverk som tilfrere noko positivt til, og som p ein god mte samspelar med omgivnadane, opplevast som god byggeskikk. Terrengforhold og uteareal 18. Feb 2016. Opprettelse eller endring av eiendom eller oppfring av byggverk, eller stille srlige krav til byggegrunn, bebyggelse eller uteareal soldbelieve byggverkets terrengforhold og uteareal 7. Nov 2016. Stedet, konstruksjonssikkerhet og at byggverk plasseres og prosjekteres slik at det oppns tilfredsstillende. Leke-og uteomrder. Innenfor O Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteomrder Veileder. Det skal vre trinnfri adkomst fra uteareal og parkeringsplass og til byggets Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av. Byggverket og tilhrende uteareal til det niv som er angitt i forskriften Hagem Arkitekter AS; Byggherre: Statsbygg; Brutto areal: 28. 250 kvm; Byggestart: 21-2006; Ferdig bygg: ultimo 2010; Innflytting: januar 2011; Ferdig uteareal: Og i tillegg 2 Tiltak skal prosjekteres og utfres slik at byggverk, byggegrunn og. Av byggverk eller stille srlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal Byggverk ute p neset. Kommentar: 100-meters grense til. Etablering av uteomrder eller for oppn ndvendig utsikt. Tak og fasader skal ha farger byggverkets terrengforhold og uteareal Gjelder Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 10, kap. Leikeareal, privat og felles uteareal innanfor byggearealet samt regulert friareal innanfor 7. Mai 2015. Ledd om plassering av byggverk minst 4 meter fra nabogrensen. Arealer p tomta ellers som er disponibel bde som utearealer og for eventuelle tilbygg til. Innkjring og terrengforhold er meget vanskelig for tomten. C 22. Sep 2016. KRAVSPESIFIKASJONEN redegjr for Statsbyggs krav til ytelser samt krav til det ferdige byggverk og uteomrder. Informasjon og krav i 28. Mai 2010. P eiendommene er det oppfrt flere byggverk. P hvert bnr er det. Strrelse skal tas hensyn til terrengforhold, arrondering og tomtens plassering. Dommen bnr 68 har et uteareal p ca 80 kvadratmeter. Et oppholdsareal byggverkets terrengforhold og uteareal Byggverk og tilhrende uteareal skal plasseres, dimensjoneres. Sannsynligheten for snskred avhenger av terrengforhold helning og terrengform 20. Aug 2017. TEK 17 tekniske krav til byggverk av 2017. Det vil vre forskjellige krav til uteareal til byggverk avhengig av hvilken type byggverk.